Wykresy sieciowe - Przepływy ludności związane z zatrudnieniem

Informacje

Czy zastanawialiście się kiedyś ile osób dojeżdża do pracy z jednej miejscowości do innej?

Mnie ten problem ciekawił od dosyć dawna. W szczególności brakowało mi porównania sąsiadujących miast pod tym względem. Co prawda Główny Urząd Statystyczny udostępnił te dane, ale w formie dość nieprzyjaznych i mało czytelnych tabel. Postanowiłem zatem spróbować przedstawić je graficznie na wykresach. I udało się. Dzięki temu w prosty sposób można zobaczyć ile osób przepływa między sąsiadującymi miastami w związku z podemowanym przez siebie zatrudnieniem. Dane są wzięte z udostępnionego przez GUS pliku (przeplywy_ludnosci_zwiazane_z_zatrudnieniem_w_2016_-__macierz_z_badania) i dotyczą całego obszaru Polski.

Możecie wybrać od 2 do 7 miast/gmin. Kolejne miasta dodaje się przez wybranie przycisku "+". Po wpisaniu trzech pierwszych liter pokażą się podpowiedzi dostępnych miejscowości. Miejscowość z listy należy wybrać wraz z kodem. Ostatnia cyfra kodu to 1 - jeśli  jest to gmina miejska i 2 -  jeśli jest to gmina wiejska.

Po najechaniu myszką na krawędzie wykresu pojawi się etykieta z  informacjami o przepływach osób między danymi miejscowościami, a po najechaniu na punkt oznaczający miasto/gminę pojawią się informacje o liczbie osób ogółem dojeżdżających i wyjeżdżających z niego za pracą. Wykres można rozciągać i przesuwać. Jest to wykres sieciowy oparty na siłach.