Wykresy sieciowe - Przepływy ludności związane z zatrudnieniem

Informacje

Strona w sposób graficzny przedstawia ilość osób dojeżdżających do pracy z oraz do wybranych miast. Dane są zaczerpnięte ze zbiorów Głównego Urzędu Statystycznego (przeplywy_ludnosci_zwiazane_z_zatrudnieniem_w_2016_-__macierz_z_badania) i dotyczą całego obszaru Polski.

Można wybrać od 2 do 7 miast/gmin. Kolejne miasta dodaje się przez wybranie przycisku "+". Po wpisaniu trzech pierwszych liter pokażą się podpowiedzi dostępnych miejscowości. Miejscowość z listy należy wybrać wraz z kodem. Ostatnia cyfra kodu to 1 - jeśli  jest to gmina miejska i 2 -  jeśli jest to gmina wiejska.

Po najechaniu myszką na krawędzie wykresu pojawi się etykieta z  informacjami o przepływach osób między danymi miejscowościami, a po najechaniu na punkt oznaczający miasto/gminę pojawią się informacje o liczbie osób ogółem dojeżdżających i wyjeżdżających z niego za pracą. Wykres można rozciągać i przesuwać. Jest to wykres sieciowy oparty na siłach.